Rocky Mountain Yeti Afton 42.711168805160426, -110.93388418856634.